Mateřská škola Kytička Litoměřice

Žlutá kytička

Třída spojená s hernou, která je dostatečně velká a prosluněná, standardně vybavená didaktickými pomůckami, hračkami i tělovýchovným nářadím.

Třídu navštěvují děti ve věku 5 - 6 let, včetně dětí s odkladem školní docházky.

Děti se účastní předplaveckého kurzu, kulturních i jiných sportovních akcí, výletů, navštěvují ekologické centrum SEVER.

S dětmi pracují paní učitelky: Eva Blumtrittová a Miluše Petráni.

Mateřská škola Litoměřice © 2009 | webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | Valid XHTML 1.1 | návštěvy