Mateřská škola Kytička Litoměřice

Červená kytička

Třída věkově smíšená 3-6let. S dětmi pracují paní učitelky Olga Kubínová a Šárka Boučková.

Pravidla naší třídy

 • Všichni si pomáháme.
 • Hrajeme si tak, aby to nebolelo.
 • Mluvíme potichu, aby nám bylo ve školce dobře.
 • Necháme druhého domluvit, neskáčeme mu do řeči.
 • Pochválíme kamarádovi co postavil, stavíme společně (stavby obcházíme, nebouráme).
 • Chodíme pomalu
 • Uklízíme po sobě hračky, aby se nám tu líbilo.

Plánované akce

 • plavecký výcvik
 • návštěvy knihovny K.H.Máchy
 • ekologické centrum SEVER – 10 lekcí ekologické výchovy pro předškolní děti + akce střediska Sever
 • besídka
 • karneval
 • výlety
 • delší vycházky do přírody
 • návštěvy galerie – výchovné programy pro předškolní děti spojené s výtvarnými činnostmi
 • sportovní akce (Čokoolympiáda, Koloběžkiáda)
 • divadlo
 • hudební pořady
 • oslavy MDD
 • pěvecký kroužek „ Kytička“ účast na přehlídce dětských pěveckých sborů
 • spolupráce s 1.ZŠ – výstavy pro děti, sportovní akce, MDD
 • ukázka záchranných sborů

 

Mateřská škola Litoměřice © 2009 | webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | Valid XHTML 1.1 | návštěvy