Mateřská škola Kytička Litoměřice

Dále nabízíme

Logopedie

Probíhá v odpoledních hodinách. Logopedickými asistentkami jsou Jana Bendová, Jiřina Kostková. Děti se vybírají ze všech tříd MŠ (přednostně děti, kterým je 5 let a starší). Logopedické asistentky pracují pod supervizí (odborným vedením) SPC Litoměřice. Provádějí běžné procvičování hlásek, složitější případy konzultují s pracovnicemi SPC. Spolupracují se zákonnými zástupci, kteří jsou přítomni každé lekci a procvičují s dětmi zadané úkoly.

Pěvecký kroužek

V září 2006 byl založen pěvecký kroužek, který vede p.uč.Vladimíra Daňková a na klavír děti doprovází p. uč.ZUŠ Marie Landová. Do sboru jsou vybírány hudebně nadané děti z celé MŠ. Pěvecký sbor nese název „Kytička“. Děti se účastní s úspěchem kulturních akcí, přehlídky pěveckých sborů 3. ZŠ – Notička. Na tyto příležitosti jim byly ušity stejnokroje. Děti se scházejí každou středu od 14.45 do 15.30 hod.

Pěvecký kroužek.

Mateřská škola Litoměřice © 2009 | webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | Valid XHTML 1.1 | návštěvy