Mateřská škola Kytička Litoměřice

Dále nabízíme

Školní vzdělávací program: „Putování s kytičkou“

Je rozdělen do integrovaných bloků podle ročních období. Integrované bloky jsou rozpracovány do témat. Školní vzdělávací program naleznete v šatně každé třídy.

Logopedická péče

Probíhá v odpoledních hodinách. Běžné procvičování hlásek za spolupráce se zákonnými zástupci, kteří jsou přítomni při každé lekci.

Předplavecký výcvik

Děti se hravou formou seznamují s vodou, získávají první zkušenosti s plaváním.

Knihovna

Spolupráce s Knihovnou Karla Hynka Máchy.

Divadlo

Dětem je každoročně nabízeno divadelní představení v MŠ.

Ekologické středisko SEVER

S předškolními dětmi pravidelně navštěvujeme každý měsíc. Dětem je zde přibližováno téma ochrany přírody

Sportovní akce

Naše MŠ je zapojena do projektu „Se sokolem do života“ a „Basketbal do školek“. Účastníme se olympiád, závodů na koloběžkách, fotbalového turnaje.

Spolupráce se střední školou pedagogickou

Studentky pedagogické školy si pro děti připravují výchovně zaměřené aktivity.

Spolupráce se ZŠ

Předškolní děti navštěvují základní školu, aby se seznámily s prostředím.

Mateřská škola Litoměřice © 2009 | webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | Valid XHTML 1.1 | návštěvy