Mateřská škola Kytička Litoměřice

Připravujeme pro Vaše děti

Žádné události v kalendáři.

Zpravodaj

Prohlášení o bezinfekčnosti

Od 11.5.2020 jsou zákonní zástupci povinni podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Seznam osob s rizikovými faktory.

Čestné prohlášení v pdf souboru možno stáhnout zde

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

V pondělí 11.5. mohou pokračovat v docházce i děti pracujících rodičů.

Informace pro všechny rodiče našich dětí

Pravidla pro fungování našich mateřských škol od 11.5.2020:

 • od 11.5.2020 se mohou vzdělávat všechny děti povinně předškolní,

 • od 18.5.2020 se mohou vdělávat všechny ostatní děti bez omezení,

 • nošení roušek pro děti ve vnitřních a vnějších prostorech školy (budova školy a zahrada školy) není podmínkou,

 • dezinfekce rukou bude v každé třídě k dispozici. Bude umístěna a používána s ohledem na bezpečnost dětí.

                          Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy
  

Škola hrou v MŠ Kytička

Obyčejný den v mateřské škole začíná hrou. Děti mají rády hračky „nehračky,“ to jsou předměty, které původně hračkami nebyly, ale jsou bezpečné, barevné, zajímavé materiálem i tvarem, a proto pokaždé představují něco jiného. Taková hra velmi rozvíjí fantazii dětí. V tomto případě jsou cívky od nití mrkvičkami pro králíčky. Ideální je, když se děti učí, ale myslí si, že si hrají. Na to už dávno přišel Jan Ámos Komenský. Učitelka MŠ Kytička V. Daňková

Informace pro zákonné zástupce

Mateřské školy jsou od 16.3.2020 otevřeny v omezeném provozu pro děti, jejichž rodiče pracují a nemají možnost jiného hlídání. Totéž se vztahuje na děti v povinně předškolním vzdělávání.

Informace pro zákonné zástupce

V souvislosti s přibývajícími potvrzenými případy nákazy koronvirem je nutné dodržovat zvýšenou hygienu dětí i dospělých. Lidé, kteří se vracejí ze zahraničí, nebo přišli do styku s osobami, které se pohybovali mimo území ČR, případně mají souvislost s osobou prokazující nákazu, musí kontaktovat svého lékaře nebo krajskou hygienickou stanici, kde jim bude sdělena informace o dalším postupu.

BASKETBAL DO ŠKOLEK

Předškolní děti se od února zúčastní projektu " Basketbal do školek".

Jedná se o sportovní aktivity ve velké tělocvičně. Cílem je rozšířit pohybové aktivity dětí, seznámit je se základy míčových her.

S dětmi budou pracovat kvalifikovaní trenéři pod dohledem učitelky MŠ.

Kdy - jednou za měsíc. Kde - Sokolovna u parku. ZDARMA.

Do batůžku dejte dětem sportovní oblečení + sportovní obuv + pití v lahvičce.

Kytička rozkvete v nové zahradě

Letos v létě proběhla na mateřské škole Kytička v Masarykově ulici v rámci Projektu zahrady z recyklovaných materiálů Mateřské školy Litoměřice – etapa I. proměna školní zahrady. Tento projekt je z velké části financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, spolufinancován Městem Litoměřice a Mateřskou školou Litoměřice, p.o. V projektu byly použity recyklované materiály. vpravo
Byly zde provedeny změny ku prospěchu celé zahrady. Uprostřed vyrostla nová dřevěná průlezka, několik pružinových houpaček, dále velké houpací hnízdo a lanová dráha. Přibyly další „hotely pro hmyz„, kde mohou děti pozorovat drobné živočichy. V rohu zahrady vznikl kompostér, vedle vyvýšené záhony, které na jaře osázíme květinami a bylinkami. Všechny děti se těší na jaro, až budou běhat bosky po trávníku a vyzkouší si chůzi po pocitovém chodníčku. Největší radost mají děti z velké dřevěné kuchyňky, kde mohou vařit v opravdovém nádobí, které nám donesli rodiče a paní ředitelka. Maminky a tatínkové nám pomohli se změnami, které zahrada potřebovala, a s jejím podzimním úklidem. Za to jim patří velký dík. Na zahradě bylo vysázeno několik stromů, kterým přejeme dobré klimatické podmínky, aby vyrostly do celé své krásy, protože stromy jsou nejdůležitější součástí každé zahrady. Bludiště a stavba z vrbových proutků, dovršila celou proměnu zahrady. Celá zahrada byla obnovena za velkého přispění celého týmu paní ředitelky Mejtové. Všem zúčastněným patří poděkování.

Za celý tým Vladimíra Daňková, učitelka MŠ Kytička

Mateřská škola Litoměřice © 2009 | webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | Valid XHTML 1.1 | návštěvy