Mateřská škola Kytička Litoměřice

Připravujeme pro Vaše děti

únor 2020
3.2. po Divadlo v MŠ " O VYKUTÁLENÉM ŠTĚSTÍ", 50 Kč celá MŠ
7.2. pá EKOLOGIE,30Kč předškolní děti Č.K.+ Ž.K.
12.2. st BURZA ŠKOL - od 15. - 17.hodin Hrad Litoměřice (vstup z Tyršova náměstí)
19.2. st EKOLOGIE,30Kč předškolní děti M.K.+Ž.K.

Zpravodaj

BURZA ŠKOL

12.2.2020 od 15. - 17.hodin Hrad Litoměřice (vstup z Tyršova náměstí)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2.4.2019

Prohlídky MŠ budou probíhat vždy v dané hodiny.

V 8.00, 9.00, 10.00 a 14.00 hodin.

S sebou vezměte sobě i dětem přezůvky.

Kytička rozkvete v nové zahradě

Letos v létě proběhla na mateřské škole Kytička v Masarykově ulici v rámci Projektu zahrady z recyklovaných materiálů Mateřské školy Litoměřice – etapa I. proměna školní zahrady. Tento projekt je z velké části financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, spolufinancován Městem Litoměřice a Mateřskou školou Litoměřice, p.o. V projektu byly použity recyklované materiály. vpravo
Byly zde provedeny změny ku prospěchu celé zahrady. Uprostřed vyrostla nová dřevěná průlezka, několik pružinových houpaček, dále velké houpací hnízdo a lanová dráha. Přibyly další „hotely pro hmyz„, kde mohou děti pozorovat drobné živočichy. V rohu zahrady vznikl kompostér, vedle vyvýšené záhony, které na jaře osázíme květinami a bylinkami. Všechny děti se těší na jaro, až budou běhat bosky po trávníku a vyzkouší si chůzi po pocitovém chodníčku. Největší radost mají děti z velké dřevěné kuchyňky, kde mohou vařit v opravdovém nádobí, které nám donesli rodiče a paní ředitelka. Maminky a tatínkové nám pomohli se změnami, které zahrada potřebovala, a s jejím podzimním úklidem. Za to jim patří velký dík. Na zahradě bylo vysázeno několik stromů, kterým přejeme dobré klimatické podmínky, aby vyrostly do celé své krásy, protože stromy jsou nejdůležitější součástí každé zahrady. Bludiště a stavba z vrbových proutků, dovršila celou proměnu zahrady. Celá zahrada byla obnovena za velkého přispění celého týmu paní ředitelky Mejtové. Všem zúčastněným patří poděkování.

Za celý tým Vladimíra Daňková, učitelka MŠ Kytička

NEŠŤASTNÁ TŘINÁCKA?

Pro děti mateřské školy Kytička to byl šťastný rok. Právě třináctý rok působí v naší školce stejnojmenný sbor. Letos máme o něco menší počet zpěváčků (čtyřtřídní mateřská škola se proměnila na trojtřídku). O to intenzivněji probíhaly zkoušky, samozřejmě hravou formou. Velmi si vážíme věrné spolupráce Marie Landové, učitelky ZUŠ, která děti doprovází na klavír. Děkujeme Pavle Matějkové, ředitelce pedagogické školy v Litoměřicích, která nám už poněkolikáté poskytla důstojné zázemí v aule školy, kde 20.6. proběhl koncert pro rodiče dětí. Doufáme, že tyto první aktivní hudební zážitky dovedou malé muzikanty k další tvořivé práci.

PSÍ DOPOLEDNE

V měsíci květnu navštívila naši MŠ Kytinka a Beruška. Jsou to psí holčičky, které přijely se svou paničkou. Předvedly dětem "psí kusy". Děti si mohly psy pohladit. Zábavnou formou byly poučeny o tom,jak se chovat ke zvířecím kamarádům. Dětem se dopoledne se psy velice líbilo.

Mateřská škola Litoměřice © 2009 | webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | Valid XHTML 1.1 | návštěvy