Mateřská škola Kytička Litoměřice

Připravujeme pro Vaše děti

prosinec 2021
8.12. st EKOLOGIE, 30 Kč Ž.K.

Zpravodaj

První samostatný krok

Do naší mateřské školy Kytička nastoupilo v září několik nových dětí. Většina z nich přicházela z rodiny a děti tak prožívaly první odloučení od maminky v cizím neznámém prostředí. Paní učitelky naparádily třídy a vyzbrojeny úsměvem a velkou trpělivostí vítaly malé kluky a holčičky. Rodiče, kteří nepodcenili přípravu na kolektiv už doma, měli vstup do mateřské školy snadnější. Domácí příprava spočívá ve vedení dítěte k samostatnosti při oblékání, jídle, hygienických návycích. Je důležité, aby dítě dokázalo vyjádřit své potřeby nejen pláčem, ale umělo si říct, co chce. Nejdůležitější je však pozitivní motivace a těšení se na nové hračky a kamarády! Zvykání u nás probíhalo individuálně dle sociálních schopností a potřeb dětí, zpočátku byl pobyt ve školce jen na hodinku až dvě, potom stateční vydrželi do oběda a dnes už většina dětí uléhá po obědě do své malé postýlky. První samostatné sociální kontakty jsou pro dítě velmi důležité pro jeho další vývoj. Přátelství uzavřená ve školce mnohdy vydrží na celý život! No a teď se nám někdy stává, že dítě zase pláče při odchodu domů, protože chce být ještě ve školce u rozehrané hry nebo s kamarádem. Ale to už máme vyhráno!

                        Vladimíra Daňková, uč. MŠ Kytička

Mateřská škola Litoměřice © 2009 | webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | Valid XHTML 1.1 | návštěvy